Mit tehetünk a túzokért?

Mit tehetek, ha gazdálkodó vagyok?

A túzok fennmaradásának egyik legfontosabb veszélyeztető tényezője a faj szempontjából kedvezőtlen gazdálkodás. Túzok élőhelyen a fajjal kapcsolatos agrár-környezetgazdálkodási célprogram, itt található Natura 2000 gyepeken a kötelezően betartandó előírások a faj védelmét szolgálják. A projekt ezen felül kidolgozza a túzok számára kedvező gazdálkodási gyakorlatokat összegző útmutatót. Ezt az útmutatót hamarosan közöljük a honlapon!

Amennyiben gazdálkodási tevékenység során túzokot észlel, és olyan helyen gazdálkodik, ahol egyébként nem jellemző a túzok előfordulása, nincs rendszeres kapcsolatban illetékes nemzeti park igazgatósággal, pl. túzokos AKG kapcsán, kérjük, a tuzok@mme.hu címre küldjön számunkra elektronikus üzenetet! Kérjük, az üzenetben legalább a legközelebbi települést tüntesse fel, de GPS koordináta még hasznosabb a túzokvédelem számára!

Ezúton is köszönjük a már elküldött adatokat!

Tavaszi, nyári mezőgazdasági munkák során fészekről felriadó túzokkal találkozáskor javasoljuk a -  túzokos AKG szabályaiban is lefektetett - területileg illetékes nemzeti park igazgatósággal a kapcsolat azonnali felvételét a teendők meghatározása érdekében.

Mit tehetek, ha vadgazdálkodó vagyok?

A túzokok élőhelyén a nagy állományokkal rendelkező ragadozók (róka, borz, kóbor háziállatok), valamint fészkeket dézsmáló vadászható varjúfélék (szarka, dolmányos varjú) és a vaddisznó közvetlenül veszélyeztetik a fészkelő madarakat és a fiókákat. A projekt kidolgozza a túzok számára kedvező vadászati, vadgazdálkodási gyakorlatokat összegző útmutatót. Az útmutatót hamarosan közöljük a honlapon!

Amennyiben vadgazdálkodási tevékenység során túzokot észlel, és egyébként nem jellemző a területen a túzok előfordulása, kérjük, a tuzok@mme.hu címre küldjön számunkra elektronikus üzenetet! Kérjük, az üzenetben legalább a legközelebbi települést tüntesse fel, de GPS koordináta még hasznosabb a túzokvédelem számára!

Ezúton is köszönjük a már elküldött adatokat!

Mit tehetek, ha túzokot látok, laikus vagyok?

A túzok jelenlegi hazai élőhelyeit jól ismerjük, az állományt rendszeresen ún. szinkronszámlálások során becsüljük. Tudható ugyanakkor, hogy a faj néhány évtizeddel korábban az ország számos olyan pontján is megtalálható volt, ahol ma ismereteink szerint nem fordul elő. Az egykori, illetve ismeretlen élőhelyek feltárásában hatalmas segítséget jelenthetnek az eseti megfigyelések is. Kérjük, ha túzokot észlel, vagy előfordulásáról tudomást szerez, jelezze felénk a Madárhatározó alkalmazás segítségével. Madárhatározó applikáció hiányában a tuzok@mme.hu elektronikus címre is várjuk a fajjal kapcsolatos bejelentéseket. Kérjük, legalább a legközelebbi települést adják meg ebben az esetben, de GPS koordináta még hasznosabb a túzokvédelem számára. A honlapon található egyéb elérhetőségeinken is várjuk a visszajelzéseket!

Kérjük, ha kirándulás, természetjárás közben túzokot, túzokokat észlel, ne közelítse meg őket, ha gépkocsiból észleli a madarat, madarakat, a kocsival maradjon a műút mellett, a környező földutakra hajtva ne kezdje közelíteni az egyedet, egyedeket, illetve ha a madár közel, 100 m-en belül van, a kocsiból ne szálljon ki, még egy fotó erejéig sem. Különösen telelési időben a felriasztott túzokok sok energiát veszítenek, illetve a felzavarásuk növelheti a vezetéknek ütközés veszélyét is. Szintén érzékeny a faj a költési időszakban (április-június), ekkor a túzokélőhelyeken a műutakat, kijelölt utakat használjuk, ne vágjunk át gyepeken, mezőgazdasági táblákon természetjárás közben.

Mi tehetek, ha természetfotós, hobbifotós vagyok?

A túzok, különösen a dürgés időszakában látványos, dekoratív, ugyanakkor globális veszélyeztetettsége miatt fokozottan védett madár. Nagy csábítás természetfotósoknak, hobbifotósoknak, hogy lencsevégre kapják. Ha hobbifotós, természetfotós szeretne felvételeket készíteni a túzokokról, keresse meg a kinézett terület szerint illetékes nemzeti park igazgatóságot, és egyeztessen a fotózási lehetőségekről! Itt is érvényesek az előző pontban szereplő tanácsok. Ha a fotós túzokot, túzokokat észlel, ne közelítse őket, ha gépkocsiból észleli a madarat, madarakat, a kocsival maradjon a műút mellett, a környező földutakra, földekre hajtva ne kezdje közelíteni az egyedet, egyedeket, illetve ha a madár közel, 100 m-en belül van, a kocsiból ne szálljon ki, még egy fotó erejéig sem. Sokszor egy ritkán használt földúton történő áthaladás is zavaró lehet, különösen a túzokok lakta nyílt pusztai élőhelyeken, így amennyiben lehetséges, a műutakat ne hagyjuk el. Különösen telelési időben a felriasztott túzokok sok energiát veszítenek, illetve a felzavarásuk növelheti a vezetéknek ütközés veszélyét is. Szintén érzékeny a faj a költési időszakban (április-június), ekkor a túzokélőhelyeken a műutakat, kijelölt utakat használjuk, ne vágjunk át gyepeken, mezőgazdasági táblákon természetjárás, fotótéma keresés közben. Dürgési időszakban a dürgő hímek megközelítése, zavarása is kimeríti az etikátlanság fogalmát. Védett, különösen fokozottan védett területeken, amennyiben nem közforgalmú helyről történik, a túzokfotózáshoz a természetvédelmi hatóság engedélyének beszerzése is szükséges!

Csábító lehet a mostanában elterjedt drónos technikával túzokot fotózni, de ezzel kapcsolatban két dologra kell felhívni a figyelmet. Egyrészt a drónozás, drónról filmezés önmagában is engedélyköteles tevékenység, természetvédelmi területeken is, valamint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a túzok fokozottan érzékeny a drónok jelenlétére, ugyanolyan, ha nem jelentősebb zavarást jelent számára, mintha ember közeledne felé. Ilyen technikájú fotózásnál, filmezésnél is szükséges - a drónozással kapcsolatos általános engedélyek és adminisztráció mellett - a természetvédelmi hatóság engedélye, valamint a területileg illetékes nemzeti park igazgatósággal történő egyeztetés! Engedély birtokában is etikátlan és a természetvédelmi törvénnyel ellentétes cselekedet a túzokcsapatok drónos zavarása, terelése, hajtása!