Tevékenységek

A Túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában című, osztrák-magyar együttműködésben megvalósuló LIFE+ projekt átfogó célja a kárpát-medencei túzokállomány stabilizálása, és a hosszútávon fenntartható védelem feltételeinek biztosítása, a legfontosabb veszélyeztető tényezők kiiktatásával, illetve hatásuk mérséklésével, valamint célzott szemléletformálással. A fő projekttevékenységek (akciók) is az egyes veszélyeztető tényezőkre adott természetvédelmi válaszok, illetve ezek előkészítése és hatásuk monitorozása.

I. Előkészítés és tervezés (A-akciók)

Az akciók során megtörténnek a földkábelezés és a bemutatóközpont tervezési folyamatai, valamint gazdálkodási és ragadozógazdálkodási útmutató készül, amelyet a természetvédelmi beruházások akciókban és a kommunikációs akciókban használ fel a projekt.

II. Földvásárlások (B-akciók)

A földkábelezéshez kapcsolódó, esetleges terület-kisajátításokat tartalmazza az akció.

III. Konkrét természetvédelmi beavatkozások (C-akciók)

Ezekben az akciókban történnek a földkábelezés konkrét beruházásai, valamint a projektterületeken zajló ragadozógazdálkodási lépések. Ezek az akciók gyakorlati, túzokélőhelyeken zajló tevékenységekkel küszöbölik ki a túzokra ható egyes veszélyeztető tényezőket.

IV. Monitoring (D-akciók)

Ezekben az akciókban zajlik a klasszikus természetvédelmi monitoring munka (túzokállomány felmérések, túzokélőhelyhez köthető védett madarak monitoringja, túzokok felszerelése jeladóval és mozgásuk nyomon követése) mellett a projekt társadalmi-gazdasági hatásainak felmérése, valamint az egyes ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt hatásának vizsgálata. Ezen akciók elsődleges feladata a többi akció hatásának mérése.

V. Szakmai és általános kommunikáció, oktatás, népszerűsítés (E-akciók)

Ezek az akciók foglalkoznak szakmai továbbképzési anyagok fejlesztésével az agrárium kulcsszereplői – de elsősorban szaktanácsadók – számára, a gazdálkodói szakmai továbbképzések szervezésével és lebonyolításával a kulcsszereplők számára, oktató, szemléletformáló és reklámanyagok készítésével gazdálkodók, vadgazdálkodók és a nagyközönség részére, az agrotechnológiai megoldások áttekintésével és természetvédelmi szempontú értékelésével. Ide tartoznak a Túzokvédelmi Turisztikai és Látogatóközpont és tanösvény kialakítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén, valamint a túzokvédelmi munka bemutatása a nagyközönség számára akciók is. Ezek az akciók indirekt módon tesznek kísérletet jelentős veszélyeztető tényezők kiküszöbölésére.