Túzokvédelem

A túzok globális állománynagysága 2014-es adat alapján 44.000-57.000 egyed közé becsülhető, az állomány trendje csökkenő. Növekvő, illetve stabil populációk egyedül az Ibériai-félszigeten és Közép-Európában élnek, az elterjedési terület legnagyobb részén az állományok összeroppanása, a faj eltűnése jellemző.

A túzok a globális IUCN vörös listán jelenleg a veszélyeztetett (sérülékeny - Vulnerable) kategóriába tartozik. Az európai populációk utóbbi évtizedekben tapasztalható növekedése, illetve stabilizálódása miatt a BirdLife International legutóbbi felülvizsgálata során az európai és EU regionális vörös listákon a nem veszélyeztetett (Least Concern) kategóriába sorolták át. Tekintettel arra, hogy az adatok alapján a világállomány csaknem 2/3-a az Ibériai-félszigeten él, ahol állománya stabil, valószínűsíthető, hogy a faj rövidesen globálisan is egy, a kedvezőbb helyzetnek megfelelő veszélyeztetettségi kategóriába kerül.

A túzok nemzetközi természetvédelmi helyzetéről további információkat BirdLife International adatbázisában olvashat.

A túzok hazánkban fokozottan védett madár, természetvédelmi értéke a legmagasabb: 1.000.000 Ft. A túzok hazai védelmének első lépése a vadászati korlátozás, majd a teljes vadászati tilalom elrendelése volt, amit 1970-ben a faj védetté nyilvánítása követett. Ekkorra a hazai túzokállomány mindössze 800-900 egyedet számlált. A célzott védelmi intézkedések következtében a hazai túzokpopuláció a 2010-es évek elejére érte el a 1400-1500 egyedszámos nagyságot, azóta újabb kismértékű növekedés tapasztalható: a 2017-es adatok 1600 egyedes hazai állományt mutatnak. A kárpát-medencei állomány növekedésében jelentős szerepet játszik az osztrák-magyar határ mentén élő populáció megerősödése is, ami elsősorban a túzokkímélő gazdálkodás támogatásának a következménye.

A túzok az 1979-es, a vándorló fajok összehangolt, nemzetközi védelmét szolgáló Bonni Egyezmény (Convention of Migratory Species – CMS) hatálya alá tartozik. Az egyezmény keretében egyes kiemelt fajok védelme érdekében ún. egyetértési memorandumok (Memorandum of Understanding – MoU) jöhetnek létre. A közép-európai túzokpopulációk védelméről szóló egyetértési memorandumot 2001-ben lépett életbe.

A Nyugat-Palearktisz túzokpopulációinak fajmegőrzési tervének első változata 2010-ben készült el, amelyet végül 2013-ban fogadott el a közép-európai túzokpopulációk védelméről szóló egyetértési memorandum aláíró feleinek ülése. A fajmegőrzési terv legfrissebb változatát a 4. MoU találkozón fogadták el, 2018 márciusában. A fajmegőrzési terv, a középtávú nemzetközi munkaprogram (2018-2023) és további kapcsolódó dokumentumok és információk itt érhetők el: https://www.cms.int/great-bustard/en/species/otis-tarda, mint például hazánk legfrissebb időszaki jelentése.