Költ a túzok Romániában!

Az örömteli hírt a Milvus Csoport, illetve a részvételével zajló The Nature Corner határon átnyúló projekt közölte. A magyarországi állománnyal kapcsolatban lévő, határ túloldalán mozgó bihari túzokok esetén most először sikerült a fészkelést bizonyítani. Ez a hír nem csak azért örömteli, mert Romániában eddig kihaltnak (nem fészkelőnek) minősült a túzok, és a kárpát-medencei túzokállomány fejlődéséről ad számot, de a megtalált fészek felhívja a figyelmet a túzok védelme érdekében működő agrár-környezetvédelmi program fontosságára is. További részletek a projekt honlapján.