költés

Sikeres költések a Csanádi-pusztákon

A Csanádi-puszták a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területének egyik legkisebb túzokpopulációjának ad otthont. Az idei fészkelések sikeresek voltak, a populáció remélhetően stabil tud maradni, esetleg növekedni. További részletek a KMNPI honlapján.

Itt az új generáció

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság örömteli hírt adott arról, hogy az egyik, TúzokLIFE projekt keretében jeladóval ellátott túzoktyúk, amelyik még csibe korában, ráadásul mentett, nevelt, majd repatriált madárként kapta a jeladóját, sikeres költés után elkezdett csibéket vezetni a KMNPI 400 ha-os túzokvédelmi területén. További részletek a KMNPI honlapján.

Dél-hevesi túzokköltés

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nagyon izgalmas hírt közölt: sikeres költést figyeltek meg idén a Dél-Hevesi-pusztákon. Itt nagyon kicsi a túzokpopuláció, gyakorlatilag minden egyednek, minden sikeres költésnek roppant nagy jelentősége van a faj megőrzése szempontjából. További részletek a BNPI honlapján.

Dróntechnológia a túzokvédelem szolgálatában?

A mezőgazdasági technológia elképesztő ütemű fejlődése napjaink legkomolyabb kihívása elé állítja az agrárélőhelyekhez kötődő vadon élő állat- és növényfajokat. A gyors élőhelyátalakításra képes gépsorok, a nagy sebességgel haladó gépek, a növényvédőszerek ismert és ismeretlen hatásai tovább csökkenthetik a természeti sokféleséget. Tudjuk, hogy a technológia önmagában sem nem jó, sem nem rossz – minden azon múlik, milyen cél szolgálatába állítjuk.

Költ a túzok Romániában!

Az örömteli hírt a Milvus Csoport, illetve a részvételével zajló The Nature Corner határon átnyúló projekt közölte. A magyarországi állománnyal kapcsolatban lévő, határ túloldalán mozgó bihari túzokok esetén most először sikerült a fészkelést bizonyítani. Ez a hír nem csak azért örömteli, mert Romániában eddig kihaltnak (nem fészkelőnek) minősült a túzok, és a kárpát-medencei túzokállomány fejlődéséről ad számot, de a megtalált fészek felhívja a figyelmet a túzok védelme érdekében működő agrár-környezetvédelmi program fontosságára is.